Floating

Kort om floatingens fördelar:

Sedan begynnelsen av när floatingen börjades att utforskas 1954 har många och långa forskningsstudier gjorts om floatingens för och nackdelar. Jag tror förstås inte att jag hittat någon forskning om floatingens nackdelar. Jag tänker inte att visa er allt om floating eftersom det blir för mycket att läsa, men här är en kort sammanfattning:

Känsla av välbehag och välbefinnande
Minskar stress och oro
Avslappning i muskler
Förbättrad nattsömn
Inspiration och kreativitet ökar
Ökad originalitet
Djup avslappning
Reducering av smärta i muskler och leder
Reducering av huvudvärk
Minskar depression och ångest
Sänkt blodtryck
Mildrar jetlag
Komplement till Psykoterapi

Efter en behandlingsperiod på sammanlagt sju veckor var:

22 procent av deltagarna i flytgruppen helt smärtfria  

56 procent upplevde en klar förbättring. 19 procent kände ingen förändring och 3 procent en försämring. -Karlstad Universitet Feb. 2006 

Karlstads Universitets rapport visar att nästan 80% blir bättre, D.v.s. Åtta av tio blir bättre.

Restingwell Floating logotype

Websida:

 

Wellrest AB 

Nybygget, Krängshult 

567 91  VAGGERYD 

 

wellrest floatcenter

 Vårt eget floatingcenter

 

0393-22070               Int +4639322070 

0735-450390             Int +46735450390